Translate site

Fältgruppen

Fältgruppen arbetar förebyggande med ungdomar, fokus på åldrarna 13-25 år. Ett uppdrag är att vistas i miljöer där ungdomar befinner sig dagtid, men även kvällar och helger.


Fältgruppen består av två fältkuratorer och är en del av förebyggande arbete inom socialtjänsten. Vi har hela Lindesbergs kommun som upptagningsområde. Vi har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet, det betyder att det ungdomen berättar för oss stannar hos oss förutom när det finns risk att en ungdom far illa, vid de tillfällena har vi en skyldighet att agera för att hjälpa ungdomen.

Fältgruppen arbetar förebyggande med ungdomar, fokus på åldrarna 13-25 år. Ett uppdrag är att vistas i miljöer där ungdomar befinner sig dagtid, men även kvällar och helger samt att identifiera de som riskerar att fara illa och vara stöd för dem som vill och behöver. Verksamheten bygger på frivillighet, förtroende och respekt för ungdomars integritet.

Det är också fältgruppens uppdrag att kontakta föräldrar om vi känner oro för en ungdom. Detta för att i ett tidigt skede uppmärksamma och engagera föräldrarna. Föräldrar är också välkomna att kontakta oss vid oro för sin tonåring. Vi kan erbjuda familjen/ungdomen stödjande och motiverande samtal för att bidra till en positiv utveckling.

Fältgruppen har ett nära samarbete med skola, polis, fritidsgårdar, föreningsliv och andra viktiga ungdomsaktörer. Fältgruppen deltar regelbundet i Brottsförebyggande rådets (BRÅ) träffar i kommunen.

Uppdaterad: 2017-11-21 

Sidansvarig: Henrik Arenvang 0581-811 86

Claes Lamourin

Kontakt

Claes Lamourin
076-725 76 19

Vårt kontor finns på Kristinavägen 26, Lindesberg