Translate site

Förskolor

Förskolor i kommunen alfabetisk sortering efter förskolans namn

Namn

Ort

Bergknallen

Vedevåg

Björken

Lindesberg

Gläntan

Fellingsbro

Grönsiskan

Lindesberg

Haga

Lindesberg

Hagabacken

Guldsmedshyttan

Kristallen

Lindesberg

Kungsfågeln

Lindesberg

Kyrkberget

Lindesberg

Lysmasken

Storå

Lönngården

Rockhammar

Mariedal

Frövi

Ramsberg

Ramsberg

Skogsdungen

Frövi

Stadsskogen

Lindesberg

Stöttestenen

Lindesberg

Tallbacken

Lindesberg

Åsen-Viken

Frövi

Förskolor i kommunen alfabetisk sortering efter ort

Namn

Ort

GläntanFellingsbro
MariedalFrövi
SkogsdungenFrövi
Åsen-VikenFrövi
HagabackenGuldsmedshyttan
BjörkenLindesberg
GrönsiskanLindesberg
HagaLindesberg
KristallenLindesberg
KungsfågelnLindesberg
KyrkbergetLindesberg
StadsskogenLindesberg
StöttestenenLindesberg
TallbackenLindesberg
RamsbergRamsberg
LönngårdenRockhammar
LysmaskenStorå
BergknallenVedevåg

Gemensamt för förskolorna

Vi bedriver pedagogisk verksamhet i en miljö som lockar till samspel och lust att lära, såväl inomhus som utomhus.

Pedagogerna i förskolan bygger verksamheten medvetet utifrån förskolans läroplanlänk till annan webbplats samt förhållningssättet ICDPlänk till annan webbplats.

Vi följer barnens lärprocesser, utveckling och lärande kontinuerligt för att anpassa och utveckla vår verksamhet utifrån aktuell barngrupp.

Vår dokumentation av verksamheten följs upp och utvärderas av barn och pedagoger, för att synliggöra hur verksamheten har gett förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. Det är ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Föräldrasamverkan sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraforum. Tillsammans med den dagliga kontakten, ger det vårdnadshavare möjlighet att påverka förskolans verksamhet.

Förskolorna i Lindesbergs kommun har en hög andel behöriga förskollärare.

Uppdaterad: 2016-06-14 

Sidansvarig: Kristina Öhrn 0581-812 27