Translate site

Förskolor

Förskolor i kommunen alfabetisk sortering efter förskolans namn

Namn

Ort

Bergknallen Vedevåg
Björken Lindesberg
Gläntan Fellingsbro
Grönsiskan Lindesberg
Haga Lindesberg
Hagabacken Guldsmedshyttan
Kristallen Lindesberg
Kungsfågeln Lindesberg
Kyrkberget Lindesberg
Lysmasken Storå
Lönngården Rockhammar
Mariedal Frövi
Ramsberg Ramsberg
Skogsdungen Frövi
Stadsskogen Lindesberg
Stöttestenen Lindesberg
Tallbacken Lindesberg
Åsen-Viken Frövi

Förskolor i kommunen alfabetisk sortering efter ort

Namn

Ort

Gläntan Fellingsbro
Mariedal Frövi
Skogsdungen Frövi
Åsen-Viken Frövi
Hagabacken Guldsmedshyttan
Björken Lindesberg
Grönsiskan Lindesberg
Haga Lindesberg
Kristallen Lindesberg
Kungsfågeln Lindesberg
Kyrkberget Lindesberg
Stadsskogen Lindesberg
Stöttestenen Lindesberg
Tallbacken Lindesberg
Ramsberg Ramsberg
Lönngården Rockhammar
Lysmasken Storå
Bergknallen Vedevåg

Gemensamt för förskolorna

Vi bedriver pedagogisk verksamhet i en miljö som lockar till samspel och lust att lära, såväl inomhus som utomhus.

Pedagogerna i förskolan bygger verksamheten medvetet utifrån förskolans läroplanlänk till annan webbplats samt förhållningssättet ICDPlänk till annan webbplats.

Vi följer barnens lärprocesser, utveckling och lärande kontinuerligt för att anpassa och utveckla vår verksamhet utifrån aktuell barngrupp.

Vår dokumentation av verksamheten följs upp och utvärderas av barn och pedagoger, för att synliggöra hur verksamheten har gett förutsättningar för varje barns utveckling och lärande. Det är ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Föräldrasamverkan sker genom utvecklingssamtal, föräldramöten och föräldraforum. Tillsammans med den dagliga kontakten, ger det vårdnadshavare möjlighet att påverka förskolans verksamhet.

Förskolorna i Lindesbergs kommun har en hög andel behöriga förskollärare.

Uppdaterad: 2016-01-27 

Sidansvarig: Kristina Öhrn 0581-812 27

Kontakt

Verksamhetschef
Kristina Öhrn
0581-812 27

Information och blanketter för förskola/barnomsorg

Allmänt