Translate site

Personal på Bergknallen

Laven
0581-890 09
Lena Nielsen Gustavsson
Margita Fjellman
Samira Hilmersson
Victoria

Mossan
0581-890 12
Maria Paldanius 
Linda Loven
Susanne Nordin
Katarina 

Kök
0581-890 14
Jan Eklund

Mosebacke
0581-890 13
Elin Olsson
Chra Jalal
Marta Faradyova
Linda Selander

Ljungen
0581-890 11
Linda Wid
Eija Landström
Åsa Jansson
Linda-Maria

Uppdaterad: 2018-04-09 

Sidansvarig: Malin Agnesdotter 0581-833 52