Translate site

Anemonen f.d. Yngre2


Under läsåret 2017 ska vi på Anemonen främja en miljö där språket utvecklas.


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Lpfö 10/16

Detta sker när

  • Barnen känner sig trygga i sin vistelse på förskolan
  • Barnen utvecklar sitt sociala samspel tillsammans med barn och vuxna
  • Barnen ökar sin begreppsförståelse


Vi jobbar även under terminen med tema barbapapa och hans familj.

Målkriteriet är färger, former, känslor, språk, musik, mattematik, natur/teknik, rörelse och skapande i verksamheten.


Barbapapa

Uppdaterad: 2017-02-07 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12
Kontakt

Adress
Parkvägen 13
711 31 Lindesberg
0581-812 83