Translate site

Fakta om förskolan Björken

​Enheten

Förskolan har fyra avdelningar, två med yngre barn och två med äldre barn.


Arbetssätt/inriktning

Varje avdelning har tydliga mål för sin verksamhet och verksamheten bedrivs med utgångspunkten att här tas de första stegen för ett livslångt lärande. Barns lek, miljöfostran och aktiviteter utomhus är något vi arbetar mycket med. Vi tycker det är viktigt att barnen känner att de har inflytande över sin vardag och att de kan ta ansvar.


Uppdaterad: 2017-04-24 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12