Translate site

Nyponrosen f.d. Äldre2

Vårt mål på Nyponrosen är språk.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att ge utryck för sina tankar, lyssna, reflektera, argumentera och kommunicera.

Vi har 24 barn i åldrarna3-6 år.

Vi jobbar med tema arbetet Barbafamiljen.

Barbapapa (Rosa) Arbetar med värdegrunden och likabehandling. Barbapapa tycker även familjen och kultur är viktigt –därför arbetar han även med dessa två områden. Han vill att vi utvecklar känsla och respect för alla människor.


Barbamama (svart) älskar sin familj och sina vänner. Hon arbetar med likabehandling och vill lära oss hur man är en bra kompis.

Barbazoo, en gul kille, intresse för djur och natur.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

respekt för allt levande och omsorg om sin miljö.

utvecklar intresse och förståelse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur.

Barbalala, en grön tjej, intresse för musik och sång. Hon erbjuder oss att upptäcka och utforska olika sånger och ramsor.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att medla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, rörelser, sång, dans och musik.

 

Barbabok, en orange tjej, intresse för litteratur. Hon vill hjälpa oss att utveckla vår språkliga förmåga och bjuder in oss till skriftspråksvärlden.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord.

utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

 

Barbaskön, en svarthårig kille, intresse för konst. Han är konstnär och erbjuder oss att kliva in i den skapande världen.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att medla upplevelser, tankar och erfarenheter i bild .


Barbafin, en lila tjej, intresse för trygghet och självkänsla.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin identitet och känner trygghet iden.

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.Barbaflink, en blå kille, intresse för teknik och matematik. Han vill att vi utvecklar vår grundläggande mattematik som färg, form, jämföra, mäta och antal. Han visar hur saker fungerar.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, mängd, antal och riktning.

Utvecklar förmågan att använda matematiken i vardagen så som att undersöka och pröva olika lösningar.

Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.


Barbastark, en röd kille, intresse för hälsa och sport. Han visar oss vikten av rörelse, hälsa och välbefinnande.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 


Barbapapa

Barbafamiljen

Uppdaterad: 2017-11-09 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12
Kontakt

Adress
Parkvägen 13
711 31 Lindesberg
0581-812 95