Translate site

Pionen f.d. Äldre1

På pionen har vi valt att arbeta med Normer och värden! Hur man är en snäll kompis. Detta för att stärka barngruppen till en ”Vi-känsla”, d.v.s att alla ska känna trygget och tillhörighet i barngruppen, samt minimera konflikter. (Se även gärna lotusdiagram på avdelningen)

Normer och värden! Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt solidaritet och ansvar( Barnen utvecklar sin förmåga att samspela med andra) *Att de delar med sig, väntar på sin tur *Lyssnar på varandra *Använder sina ord för att uttrycka sin vilja i sammanhanget

*Dagliga samtal (Problemlösning, bollplank m.m.) *Pedagogerna uppmuntrar barnen till att använda sitt språk- sätta ord på sina handlingar, använda språk vid konfliktlösning. Ta ansvar för sitt handlande.

* Pedagogerna påminner och vägleder, t.ex att barnen städar innan de påbörjar en ny aktivitet.

Barngruppen består i nuläget av 23 barn, 3-6 år.

Uppdaterad: 2017-10-26 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12
Kontakt

Adress
Parkvägen 13
711 31 Lindesberg
0581-812 96