Translate site

Fakta om förskolan Gläntan

Gläntan är en förskola med 5 avdelningar där barnen är indelade i yngre- och äldregrupper. 4 avdelningar finns på Hemvägen, den 5:e avdelningen Fjärilen är på Torgvägen 3. Förskolans gård är stor och rymlig och består av kuperad terräng med möjlighet till rörelse och lek.

Vi har nära till naturen med skogsområden. I samhällets fina idrottshall som ligger vid Ekbackens skola kan vi ha rörelselek/gymnastik. Förskolan ligger granne med Ekbackens skola och äldreboendet Ekgården.

Arbetssätt/inriktning

Vi bygger verksamheten utifrån förskolans läroplan och strävar mot att vara en så bra förskola som möjligt. Leken och att ha roligt tillsammans är vårt viktigaste pedagogiska verktyg när vi bland annat lägger grunden till det livslånga lärandet. I leken stärker barnen sin sociala kompetens och utvecklar sin egen identitet. Vi vill erbjuda en inne- och utemiljö som lockar till utmaningar och utforskande.

Eftersom vi har asylsökande familjer i Fellingsbro har vi förmånen att ha barn från olika länder integrerade på förskoleavdelningarna. Detta medför att barnen får möjlighet att ta del av det mångkulturella samhället och öka sin sociala kompetens.

Uppdaterad: 2018-01-08 

Sidansvarig: Malin Agnesdotter 0581-833 52