Translate site

Avdelning Fjärilen

Under läsåret 2017-2018 kommer verksamheten att arbeta kring följande mål:
"Förskolan ska sträva efter att varje barnutvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära."
Detta sker när barnen:
- håller kvar i självvald aktivtet, påbörja, genomföra och avsluta
- hittar nya kompiskonstellationer

På vår avdelning är barnen 3-6 år.
Vår avdelning består av stora ljusa lokaler med mycket rymd som vi vill ska stimulera till:

  • lek
  • lärande.
  • Vi har närhet till skogen och ser det som en naturlig del i vår verksamhet.

    Vårt förhållningssätt som pedagoger är att var aktiva och engagerade i lek och aktivitet.
  • Vi arbetar mycket med positiv uppmuntran samt fokuserar på det som fungerar bra i verksamheten och bygger vidare på det.
  • Vi utformar verksamheten utifrån barnens intressen, behov och kompetens.


Uppdaterad: 2017-10-19 

Sidansvarig: Malin Agnesdotter 0581-833 52

Kontakt

Besöksadress
Torgvägen 3
732 71 Fellingsbro
0581-833 67

Pedagoger
Karolina Eriksson
Marie Fhürst
Lisbet Malm
Kamilla Karlsson