Translate site

Avdelning Humlan Gul

Avdelning Humlan Gul är en av två yngreavdelningar som vi har på förskolan Gläntan. Barnen är i åldrarna 1-3 år.

För verksamhetsåret 2017-2018 har vi valt att arbeta utifrån prioriterat mål:

"Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp"

Detta sker när barnen:
• samspelar och delar med sig i leken
• lyssna på och hjälpa varandra

Uppdaterad: 2017-10-19 

Sidansvarig: Malin Agnesdotter 0581-833 52

Kontakt

Besöksadress
Hemvägen 1
732 71 Fellingsbro
0581- 834 32

Pedagoger på avdelningen
Helena Axberg
Eva Edlund Jack
Anette Dahlgren
Ulla Larsson