Translate site

Avdelning Humlan Svart

Humlan Svart är en yngre avdelning på förskolan Gläntan. Barnen är i åldrarna 1-3 år.

För verksamhetsåret 2017/2018 har vi valt att arbeta utifrån följande mål:
"Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp"

Detta sker när barnen:
- samspelar och delar med sig i leken
- lyssna på och hjälpa varandra

 Verksamhetens innehåll:
- Vi har en trygg verksamhet som utgår från barnens intressen och behov med aktiva och engagerade pedagoger
- Vi arbetar aktivt efter ICDP-vägledande samspel. Ett positivt samspel mellan barn/vuxna och barn/barn
- Vi är ute på vår gård varje dag
- Skapande verksamhet utifrån barnens nivå
- Sång och rörelselek

Uppdaterad: 2017-10-19 

Sidansvarig: Malin Agnesdotter 0581-833 52

Kontakt

Besöksadress
Hemvägen 1
732 71 Fellingsbro
Tel: 0581-83351

Pedagoger på avdelningen
Eva Wernersson

Kerstin Rydström
Helen Andersson