Translate site

Avdelning Nyckelpigan

Nyckelpigan är en äldreavdelning på förskolan Gläntan med barn i åldrarna 3-6 år.

Vårt mål 2017/2018 är:
"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den"

Detta sker när:
-alla som vistas på Nyckelpigan & Trolsländan säger hej & hej då till varandra
-pedagogerna skapar möjlighet för barnen att stärka & knyta nya relationer med varandra

Verksamhetens innehåll:
- En rolig och trygg verksamhet som utgår från barnens intressen och behov med engagerade och aktiva pedagoger
- Tillsammans med Trollsländan arbetar vi i tvärgrupper, vi använder oss av Bornholmsmodellen, ett material som stärker barnens språkliga medvetenhet och upptäckarlusta
- Vi arbetar efter ICDP-vägledande samspel. Ett positivt samspel mellan barn/vuxna och barn/barn
-På Gläntan träffas alla 5-åringar 2 dagar/vecka för att stärka gruppkänslan inför kommande skolstart
- Daglig utevsistelse på vår stora gård
-Skapande verksamhet
-Sång och rörelselek


Uppdaterad: 2017-10-19 

Sidansvarig: Malin Agnesdotter 0581-833 52

Kontakt

Besöksadress
Hemvägen 1
732 71 Fellingsbro
0581-833 50

Pedagoger
Emma Schöld
Lena Pettersson
Jenny Danielsson
Lotta Mossberg