Translate site

Blåklockan

Välkommen till avdelningen Blåklockan!


Blåklockans strävansmål 2017/18:

Avdelning Blåklockan ska sträva efter att utveckla barnens språkliga förmåga och sociala samspel

- Barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra
- Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Detta sker när barnen:

  • vågar använda de ord de kan och uttrycker med ord det de vill/önskar
  • hjälper och visar hänsyn till kompisar
  • har innehåll i sin lek, imiterar, leker rollekar

 

 

Uppdaterad: 2017-11-07 

Sidansvarig: Tina Björk 0581-814 59

Kontakt

0581-814 76

Mer information

Aktuellt