Translate site

Fakta om förskolan Grönsiskan

Enheten

Förskolan Grönsiskan är en förskola med fem avdelningar, mitt i bostadsområdet Hagaberg. På förskolan finns fem åldersindelade grupper. På bottenvåningen finns två avdelningar för barn i åldrarna 1-2 år. På övervåningen finns tre avdelningar, en för 3-åringar, en för 4-åringar och en för 5-åringar. Ålderindelade barngrupper gör att barnen får möjlighet att möta en miljö och en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets ålder. Personal och barn följs åt under deras år på Grönsiskan. På Grönsiskan arbetar förskollärare, barnskötare, kokerska och lokalvårdare.

Arbetssätt/Inriktning

På Grönsiskan finns barn från många olika länder. Det berikar vår verksamhet och vi får ta del av olika kulturer.
Leken är viktig för oss på förskolan och barnen får stora möjligheter till lek, både inomhus och utomhus.
Vi arbetar språkutvecklande och använder ett material som heter Bornholmsmodellen.
All personal har gått en utbildning om vägledande samspel som hjälper oss att möta alla barn på deras nivå.
Värdegrundsarbetet är viktigt för oss för att barnen ska utveckla en förståelse för allas lika värde.

Uppdaterad: 2015-10-02 

Sidansvarig: Tina Björk 0581-814 59