Translate site

Prästkragen

 


Välkommen till Prästkragen!
På denna avdelning har vi barn som är 1 och 2 år.

 

Verksamhetsmål för Prästkragen 2017/18:

Prästkragen: Strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar (…).

 

HUR VI PEDAGOGER SKA JOBBA MED DET:

- Ha en tydlig kommunikation, sätta ord på saker och det vi gör.
- Använda oss utav konkret material, t.ex. böcker, flanosagor, film, musik i våra planerade aktiviteter.
- ICDP genomsyrar hela vårt arbetssätt.
- Skapa roliga och lustfyllda aktiviteter.
- Skapa ett uppmuntrande och tillåtande lärmiljö.
- Vi är nära barnen i deras lek, stöttar och uppmuntrar till kommunikation och samspel.

 

DETTA SER VI NÄR BARNEN:

- När barnen visar delaktighet i samlingarna.
- När barnen lyssnar på varandra och reflekterar själva vid olika situationer.
- När vi ser och hör att barnen självmant använder sig av erfarenheter och upplevelser från samling i lek och samspel.


Uppdaterad: 2017-11-07 

Sidansvarig: Tina Björk 0581-814 59
Kontakt

0581-815 76

Mer information

Månadsbrev

Aktuellt