Translate site

Vitsippan

Välkommen till avdelningen Vitsippan!

Vitsippans mål 2017/18:

Vitsippan strävar mot att barnen på avdelningen utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor och samtala om naturvetenskap och teknik.

Detta sker när barnen:
  • regelbundet deltar i aktiviteter.
  • får en förståelse för kategorier tex att ett träd kan heta björk, fågel kan heta skata osv.
  • sätter ord på det vi gjort genom dokumentation.

Uppdaterad: 2018-01-22 

Sidansvarig: Tina Björk 0581-814 59
Kontakt

0581-814 79

Mer information

Aktuellt