Translate site

Fakta om förskolan Haga

Förskolan Haga

Enheten

Förskolan Haga är en enavdelnings- förskola som ligger mitt i bostadsområdet Hagaberg. Fördelar med en avdelning är att personalen får en tät kommunikation med föräldrar och ett bra samarbete. Haga är en mångkulturell förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Vi som arbetar här är förskollärare, barnskötare och lokalvårdare.  Vi har utbildning i bland annat Bornholmsmodellen som ökar barnens språkliga medvetenhet genom lek, Lärande samspel (ICDP) som handlar om hur vi ska möta barnen för att öka omsorgskvaliten. Personalen har också erfarenhet och utbildning i flerspråkighet mm.
Vår lunch kommer från Tallbacken, där maten tillagas från grunden.

Arbetssätt/Inriktning

Förskolan tillsammans med föräldrarna är det första steget i det livslånga lärandet!

Förskolan Haga kännetecknas av att här får barnen lära i ett för dem meningsfullt sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme. Genom att fånga upp barnens egna tankar och intressen uppmärksammas de på sin omvärld, detta synliggörs genom pedagogisk dokumentation. I leken utvecklar barnen sin nyfikenhet och lust samt förmåga att lära.

Hösten 2013 startade vi upp ett kompisarbete på förskolan, som handlar om att figurerna Kanin och Igelkott på olika vis arbetar med barnen om hur man är en bra kompis. Att vara en bra kompis och ha respekt för sina medmänniksor är något vi lägger stor vikt vid och som vi tror är en grundläggande färdighet. Kompisarbetet finns med i vår verksamhet hela tiden och vi knyter ihop det med förskolans läroplan och barnens vardag.

Uppdaterad: 2018-03-29 

Sidansvarig: Tina Björk 0581-814 59