Translate site

Fakta om Hagabacken

På Förskolan Hagabacken arbetar vi i tre arbetslag:
Delfinen, Fjärilen och Igelkotten

Arbetssätt/inriktning

Vår verksamhet utgår från Förskolans läroplan och grundar sig på:

 • Normer och värden
 • Utveckling och lärande
 • Barns inflytande
 • Förskola och hem
 • Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem

Vårt förhållningssätt genomsyras av respekt för barnet. Barnet sätts i centrum. Vetgirighet, fantasi, hänsyn och respekt blir nyckelord i verksamheten. Vi försöker se det "kompetenta" barnet.
Vi tycker det är viktigt att barnet:

 • Tar till sig kunskap själva
 • Uttrycker sig på flera sätt
 • Lyssnar på varandra
 • Utvecklar ett analyserande tänkande
 • Arbetar tillsammans
 • Utvecklar en stark självkänsla

Utifrån dessa punkter försöker vi att planera vår verksamhet.
Vi försöker att i det mesta ställa frågorna: Varför? Vad? Hur? Hur tänker du?

Följande punkter ingår i vår verksamhet:

 • Motorik - Lära känna och behärska sin kropp
 • Natur och miljö - Bli medveten om natur, djur och miljö som finns runtomkring oss
 • Språk - Öka ordförståelse, ordförråd och barnets förmåga att uttrycka sig
 • Skapande - Öka barnens kreativitet i den fria leken och den planerade verksamheten
 • Musik - Skapa ett intresse för sång, musik, dans och rörelse
 • Tema - Ta till vara på barnets/barngruppens funderingar och intressen
 • Dokumentation - Synliggöra barnets/barnens lärande

Uppdaterad: 2015-10-02 

Sidansvarig: Marie Fredriksson-Blom 0581-846 10