Translate site

Fakta om Kristallen

Enheten

Förskolans lokaler är luftiga och ljusa. Vi har stora rum och ytor där barnen kan röra sig fritt. För att få en miljö som gynnar barnens lärande är organisation, kommunikation, flexibilitet och logistik viktiga ledord i vår verksamhet.

Vår matsal inbjuder till mat och konversation vid bordet. Vi har ett tillagningskök på förskolan där vi lagar god, näringsrik mat från grunden. Vi minimerar halvfabrikat och vårt bröd är ofta hembakat av Britt-Inger, vår eminenta kock.

Vi är ute så ofta det går – minst en gång varje dag.

Arbetssätt/Inriktning

Verksamheten präglas av att barn, pedagoger och föräldrar ska lära känna varandra, känna tillit till varandra och uppleva trygghet i vardagen både inom och utomhus.   Vi utgår från att varje barn är kompetent och att det bor en eldsjäl i var och en. Vi vill ge barn ett eget inflytande över sin vardag och lära barnen att ta ansvar. Vi vill lägga grunden till ett livslångt lärande.

Vi ägnar stor kraft åt att utgå ifrån barnens behov, idéer och funderingar. Vi anser att barn – även mycket små barn – är kompetenta och kapabla att utforska sin omgivning och prova sig fram för att på så sätt bygga upp sin erfarenhetsbank och lägga grunden till ett livslångt lärande.

Det bor en eldsjäl i varje barn!

Uppdaterad: 2016-10-31 

Sidansvarig: Elionor Pettersson 0581-814 50