Translate site

Fakta om Kristallen

Kristallen består just nu av tre avdelningar:

  • Snöflingan med barn i åldrarna 1-3
  • Kattguldet med barn i åldrarna 3-6
  • Prisman, som är en syskonavdelning, med barn i åldrarna 1-6.

Avdelningarna arbetar nära varandra och vi hjälps alltid åt när det behövs. Förskolan kristallen genomsyras av ett flexibelt arbetssätt. Vi möter alla situationer som uppstår med ett barnperspektiv. Barnens intresse samt deras vilja och idéer står i fokus när vi planerar våra dagliga aktiviteter.

Trygghet och glädje är två viktiga ledord på kristallen, för att kunna uppnå ett lustfyllt lärande måste barnen först hitta tryggheten på förskolan, något vi ständigt jobbar med att uppnå. En väg att uppnå denna trygghet är genom vägledande samtal och ICDP, ett arbetssätt all ordinarie personal utbildats i. Programmet ICDP är ett hälsofrämjande program med syftet att öka förståelse och respekt gentemot varandra, genom utveckla lyhördhet och empati.

Uppdaterad: 2018-03-01 

Sidansvarig: Elionor Pettersson 0581-814 50