Translate site

Fakta om Kungsfågeln

Enheten

Kungsfågeln är en enavdelningsförskola med barn i åldrarna 1-5 år.

Arbetssätt/Inriktning

Vi arbetar ofta tema- och projektinriktat där barnens intressen och idéer tas tillvara. I temat/projekten väver vi in många av läroplansmålen som ger barnen möjlighet att utveckla exempelvis social- och kommunikativ förmåga.

Uppdaterad: 2015-10-02 

Sidansvarig: Elionor Pettersson 0581-814 50