Translate site

Fakta om förskolan Kyrkberget

Enheten

Förskolan ligger på Kyrkberget som är ett fint naturområde med närhet till centrala Lindesberg. Förskolan är byggd som ett passivhus. Den är rund har fyra avdelningar, två för yngre förskolebarn och två för äldre förskolebarn.

Förskolan har ett eget kök där god och näringsriktig mat lagas.

Arbetssätt/inrikting

Vi strävar efter att vara en förskola där nyfikenhet, lust och glädje får stå i centrum. Vi erbjuder en bred pedagogisk verksamhet där leken har en central plats. Genom leken kan vi utveckla vår fantasi, den lockar till problemlösning och ger många möjligheter till kommunikation och lärande.

Vi vill erbjuda barnen en miljö som är rolig, utmanande och lockar till utforskande. Vi strävar efter att skapa naturliga mötesplatser för barn och vuxna, såväl inomhus som utomhus. Förskolan har en stor och variationsrik utomhusmiljö som lockar till kreativ lek. Vi vistas utomhus varje dag och med skogen utanför staketet bedriver vi ofta verksamhet där.

Vi vill att varje barn ska få vara sitt rätta jag varje dag i vår verksamhet. Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång i vardagen. Vi vill skapa trygghet i barngrupperna med närvarande och tillåtande pedagoger som är nyfikna på barns lärprocesser. Pedagogernas uppgift är att utmana barnen vidare i sitt lärande.

Vårt mål är att barn och vuxna i vår förskola ska få en meningsfull, lustfylld och lärorik vardag.

Uppdaterad: 2017-07-10 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12