Translate site

Studiedagar ht 2017 och vt 2018


Föräldrainformation

Föräldrainformation gällande studiedagar höstterminen 2017 och vårterminen 2018 för förskola och fritidshem

Personalen vid förskolorna och fritidshemmen i Lindesbergs kommun har studiedagar två dagar per termin.

Höstterminen 2017 är dessa förlagda till

• måndag den 18 september

• onsdag den 6 december

Vårterminen 2018 är dessa förlagda till

• onsdag den 14 mars

• fredag den 25 maj

Kyrkberget och Björkens förskolor kommer att vara på Kyrkberget

Anmäl omsorgsbehov till expeditionsassistent på området via e-post eller telefon

(gunilla.karlsson@lindesberg.se 0581-812 28 senast en vecka innan.

I anmälan ska följande framgå

• Vilket/vilka barn det gäller

• Vilken tid som barnet kommer och hämtas

• Specialkost

• Telefonnummer till dig som vårdnadshavare

/ Med vänlig hälsning Monica Lindström förskolechef