Translate site

Avdelningar

På Mariedal finns det 4 avdelningar
Hagen 1-2 år
Bäcken och Myren 3-4 år
Ängen 5 år

Vårt mål är att få självständiga, ansvarstagande barn som lyssnar på och respekterar varandra. Detta gör vi genom att se och lyfta fram varje barns kompetenser och intressen.
Vi delar in barnen i mindre grupper vilket gör att vi synliggör varje barn och kan tillfredställa barnens behov och intressen på ett bättre sätt.
Vi lägger vi stor vikt vid att vara nyfikna, närvarande och medvetande pedagoger för att fånga upp barnens tankar och idéer och utifrån dessa forma vår verksamhet.

Avdelnings mål under läsåret 16/17 finns att läsa under "Lokala styrdokument förskolan Mariedal".

 

Uppdaterad: 2017-08-21 

Sidansvarig: Jenny Risberg 0581-833 34