Translate site

Fakta om förskolan Näsby

Enheten

Näsby förskola är en nybyggd förskola vid korsningen Centralvägen och Kyrkvägen i Frövi. Det finns tre avdelningar på förskolan förnärvarande två yngregrupper samt en äldregrupp. Vår inne- och utemiljö är ändamålsenliga och inspirerande för barns utveckling och lärande.

Näsby har ett eget kök där varierande och näringsriktig mat lagas från grunden. Köket arbetar klimatsmart och serverar säsongsanpassad mat där målet är att 34% av maten skall vara ekologisk.

Arbetssätt/inriktning

I förskolorna i Frövi finns en medveten tanke kring barns utveckling och lärande. På varje förskola skrivs verksamhetsmål och avdelningsmål. Målen utgår ifrån förskolans läroplan, utvecklingssamtal samt utvärderingar ifrån barn, föräldrar och arbetslagen. Utvärderingarna kan ni läsa mer om i våra Kvalitetsrapporter. Vi följer barnens utveckling och lärande kontinuerligt för att anpassa och utveckla vår verksamhet utifrån aktuell barngrupp.

Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar, styrkor och erfarenheter vilket kräver ett planerat och medvetet förhållnings- och arbetssätt. Pedagogerna i Frövi är utbildande och arbetar efter programmet ICDP. ICDP, Internantional Child Development Programme, är ett program som fokuserar på det positiva samspelet mellan vuxna och barn. Arbetet med ICDP är att i praktiken genomföra och förverkliga Barnkonventionen.

Arbetslagen på enheten har stort samarbete i den dagliga verksamheten. Barnen har på detta sätt möjlighet att lära känna fler kompisar och vuxna. Förskolan Näsby har ett arbetssätt där personalen roterar mellan yngre- och äldreavdelningarna. Detta leder till en stärkt trygghet hos barnen samt en ökad förståelse och sammanhållning mellan personal på enheten.

Vi vill att barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje under sin vistelse hos oss. Detta inleds med en inskolningsperiod tillsammans med barn och föräldrar. Vi har valt att arbeta med inskolning under 2 veckor för att barnen ska lära känna miljön, barnen och personalen tillsammans med sina föräldrar.

Uppdaterad: 2018-02-26 

Sidansvarig: Jenny Risberg 0581-833 34