Translate site

Informationsbrev från Igelkotten och Ekorren

Augusti 2017

Informationsbrev från Igelkotten och Ekorren

Nu har vi kommit en bra bit in i Augusti och de flesta är tillbaka från semestrarna. De har blivit en del förändringar i arbetslagen. Vi har gjort några omflyttningar för att det ska bli så bra som möjligt på alla avdelningar. Kvar på Igelkotten är Åsa Tungström och från Haren har Maria Kleber Birgersson flyttat över. Vi har också kvar Amonrat Chokla hos oss fram till jul i första hand. På Ekorren är Elin Andersson och Eva Sundman kvar och sedan har även Maria Nilsson börjat där. Frida Henningsson har flyttat över till Haren där Solvita och Maja jobbar kvar och sedan jobbar även Annika Skoglund där. Bland barnen har vi på Igelkotten just nu inskolning av ett barn född-16 och på Ekorren har två nya barn födda -16. Vi hälsar dem välkomna till oss på Näsby Förskola.

För dig som har med dig egen vagn till förskolan så har vi bestämt att ni numera får parkera utanför grindarna. Detta för att barnen gärna vill leka och klättra i de vagnar som står på gården och då finns risk för skador både på barn och vagnar. Därför får alla parkera sin vagn mellan Ekorrens brandtrappa och kökets lastkaj. Skylt med barnvagnsparkering finns där. För att skydda er vagn mot väder och vind får ni sätta på eget regnskydd, tak finns bara delvis men är inget skydd.

Nu är det åter dags för utvecklingssamtal då ni har en chans att påverka verksamheten i den mån det går. När ni fått en inbjudan och stämt av med tiden så meddela personalen om hur det passar, så fort som möjligt. Vi ska vara färdiga med alla samtal innan studiedagen den 18 september.

I vår verksamhet sitter vi just nu och ”filar” på våra arbetsscheman, vi vill ha så bra personaltäthet som möjligt när det är flest barn. Därför är det viktigt att ni som föräldrar följer det schema som ni lämnat. Tiden som gäller är när: Ni kommer in genom dörren då er tid startar och lämnar ert barn, och när ni hämtar går ni ut genom dörren med ert barn då tiden för hämtning är uppgiven. Om vi tillsammans kan följa detta så blir det enklare för oss att räcka till så bra vi kan. Ni får givetvis göra tillfälliga schemaändringar och både lämna senare och hämta tidigare om ni kan, meddela oss bara om detta och det är även viktigt att berätta om någon annan än ni föräldrar som ska lämna eller hämta.

En annan sak som vi vill påminna er föräldrar om är att det är mycket viktigt att ni stänger de grindar ni passerar både vid ingång och utgång. Glöm inte det någon gång, en olycka kan fort vara framme när helst på dagen!

När vi då pratar om faror så är det enkelriktat på hela vår parkering. Man åker in via Centralvägen och ut via Kyrkvägen! Men kör försiktigt runt husknutarna, det är många som går där och lastbilar och andra servicefordon har rätt att köra in via Kyrkvägen då de ska lämna varor här på förskolan.

Till sist vill vi påminna om våra telefonnummer hit till förskolan:

Igelkotten 834 41 mobil 070-492 78 06

Ekorren 834 40 mobil 076-725 77 98

Haren 834 42 mobil 076-725 77 99

Vi ser fram emot ett nytt läsår tillsammans med era barn och hoppas på en skön höst med er!

Personalen på Igelkotten och Ekorren