Translate site

Ramsberg

Information från förskolan Ramsberg

 • 2018-03-02

  Föräldrar emellan - föreläsningar våren och hösten 2018


  Välkommen på föreläsningar under våren och hösten. Föräldrar emellan - konsten att vara förälder är en samverkan mellan Lindesbergs kommun och andra aktörer med syfte att stärka och ge trygghet i föräldrarollen."Föräldrar emellan"- hela programmet med föreläsare och tiderPDF
 • 2018-03-02

  Föräldrainformation gällande studiedagar vårterminen 2018 för förskola och fritidshem


  Personalen vid förskolorna och fritidshemmen i Lindesbergs kommun har studiedagar två dagar per termin.Vårterminen 2018 är dessa förlagda till
  • onsdag den 14 mars
  • fredag den 25 maj.
  Vissa av förskolorna och fritidshemmen kommer att vara öppna för er som behöver barnomsorg dessa dagar och barnen kommer att tas om hand av vikarier. Vilka förskolor som kommer att vara öppna bestäms av respektive förskolechef/rektor utifrån behov och meddelas av denna.Anmäl omsorgsbehov till expeditionsassistent Gunilla Karlsson på telefon 812 28 (växel 810 00) eller epost Gunilla.Karlsson@lindesberg.se senast en vecka innan. I anmälan ska följande framgå
  • vilket/vilka barn det gäller
  • vilken tid som barnet kommer och hämtas
  • specialkost
  • övrig info som är viktig att veta om ditt barn
  • telefonnummer och kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare.
  Med vänlig hälsningMarie Fredriksson Blom
  Förskolechef

Uppdaterad: 2017-08-30 

Sidansvarig: Marie Fredriksson-Blom 0581-846 10

Kontakt

Adress
Harald Erikssons väg 11
711 98 Ramsberg

Förskolechef
Marie Fredriksson-Blom
0581-846 10

Marie Fredriksson-Blom, Foto: Lindesbergs kommun