Translate site

Fakta om förskolan Ramsberg

Enheten

Förskolan består av en avdelning, men vi har ett nära samarbete med fritidshemmet och öppnar och stänger tillsammans. Enheten präglas av sin omedelbara närhet till naturen där mycket av inspiration och innehåll hämtas till verksamheten.

Arbetssätt/Inriktning

Verksamhetsidén går ut på att förstärka samarbete, föräldrainflytande, elevinflytande och att öka lusten att lära.
Förskolan arbetar mycket med vardagssituationer, språkutveckling och portfolio. Man utnyttjar naturen runt omkring och är ofta ute.

Uppdaterad: 2015-10-02 

Sidansvarig: Marie Fredriksson-Blom 0581-846 10