Translate site

Fakta om Stadsskogen

Enheten

På Förskolan Stadsskogen finns fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Avdelningarna heter Solen, Månen, Stjärnan och Kometen.

Arbetssätt/inriktning

Vi ger barnen en start som gör att de tror på sig själva och är trygga i sina egna uppfattningar.
Vi  lägger grunden till livslångt lärande och aktivt sökande efter kunskap.
Det är viktigt att barnen trivs och tycker det är roligt att gå till förskolan.
De vuxna i förskolan ser det "kompetenta" barnet.
Barnen ges stort utrymme för lek och egna intressen.
Barnen utvecklar sin förmåga att visa hänsyn och ta ansvar.
Förskolans inlärningsmiljö är inspirerande, trygg och lärorik.

Uppdaterad: 2015-10-02 

Sidansvarig: Elionor Pettersson 0581-814 50