Translate site

Fakta om Stadsskogen

Stadsskogens förskola består av fyra avdelningar

  • Månen och Solen med barn i åldrarna 1-3
  • Stjärnan och Kometen med barn i åldrarna 3-6.

Avdelningarna arbetar nära varandra och vi hjälps alltid åt när det behövs. Vi har ett tillagningskök som lagar våra måltider på plats. Vår utemiljö är fantastiskt bra och ger möjligheter till variation i leken och upptäckarglädje.

På Stadsskogen finns engagerad personal och en samsyn på uppdraget. Vi erbjuder barnen en varierad undervisning som utgår från läroplanen. Vi jobbar efter ett gemensamt förhållningssätt, ICDP, som all ordinarie personal utbildats i. ICDP är ett hälsofrämjande program med syftet att öka förståelse och respekt gentemot varandra, genom utveckla lyhördhet och empati.

Uppdaterad: 2018-03-02 

Sidansvarig: Elionor Pettersson 0581-814 50