Translate site

Föräldrainformation gällande studiedagar höstterminen 2017 för förskola och fritidshem

Personalen vid förskolorna och fritidshemmen i Lindesbergs kommun har studiedagar två dagar per termin. Hösten 2017 är dessa förlagda till: 

  • Måndag 18 september
  • Onsdagen 6 december

Vårterminen 2018 är dessa förlagda till:

  • Onsdag den 14 mars
  • Fredag den 25 maj

Vissa av förskolorna och fritidshemmen i kommunen kommer då att vara öppna för er som behöver barnomsorg dessa dagar och barnen kommer att tas om hand av vikarier. I vårt fall är det Kristallen som kommer att ha öppet.

Anmäl omsorgsbehov till expeditionsassistent på området via mail eller telefon senast en vecka innan.

Nina Geschwind
Expeditionsassistent
0581-815 65
nina.geschwind@lindesberg.se
I anmälan ska följande framgå:
 Vilket/vilka barn det gäller
 Vilken tid som barnet kommer och hämtas
 Specialkost
 Telefonnummer till dig/er som vårdnadshavare

Hälsningar
Elionor Pettersson
förskolechef