Translate site

Månen

Vårt främsta mål utöver läroplanen är att försöka utveckla ett bra samspel mellan barnen, att de känner sig trygga och har roligt på förskolan. Vi uppmuntrar till självständighet och att de får tillit till sig själva. Varje förmiddag äter vi frukt och har sångstund där rim och ramsor, rytminstrument och språkljudlek ingår.

Vi försöker prioritera att vara ute så mycket som möjligt. Vi kommer att göra utflykter en gång i veckan, främst till skogen, för att väcka barnens intresse för djur och natur samt göra barnen uppmärksamma på årstidernas växlingar. Vår fina utemiljö stimulerar barnen grovmotoriskt. Vi använder ett medvetet matematiskt språk i vardagliga situationer. Denna termin besöks vi av kulturskolan under 10 veckor.


Mer om detta går att läsa i vår lokala arbetsplan.

Uppdaterad: 2018-02-09 

Sidansvarig: Elionor Pettersson 0581-814 50