Translate site

Solen

Vår vecka ser ut så här

Mål för avdelning Solen

Utvecklingsområde: Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp samt samspela med andra.

Detta sker när barnen utvecklar sin förmåga att:
1. dela med sig och vänta på sin tur
2. utveckla sitt ordförråd för att uttrycka sin vilja
3. lär sig utveckla ” jag kan-känslan”
4. bjuda in kompisar till lek

vill vi försöka utveckla ett bra samspel mellan barnen. Vi vill att de känner sig trygga och att de har roligt på förskolan.

Vi uppmuntrar barnen till självständighet och att de får tillit till sig själva.

Uppdaterad: 2018-02-09 

Sidansvarig: Elionor Pettersson 0581-814 50

Kontakt

0581-812 77

Före kl. 7.00 och efter kl 16.30 0581-812 74

När förskolan är stängd går det bra att lämna meddelanden på telefonsvararen.