Translate site

Avdelning 1

Verksamhetsbeskrivning / Förhållningssätt

Avdelningen arbetar med ett förhållningssätt där barnen får tänka efter och prova själva innan de får hjälp eller en konkret lösning. Vi ger barnen mycket positiv uppmuntran.

Vid konflikthantering får barnen stöttning från lärarna. Vi uppmuntrar barnen att säga "Stopp!" om någon kompis gör något mot dem som inte känns bra.

Tillsammans pratar vi om

  • vad som hänt
  • hur det känns för den andre  
  • vad vi kan göra för att lösa problemet.

Vi pratar och lyssna till varandras idéer och tankar. Det gäller såväl vuxna som barn. Vi fångar upp barnens egna intressen och planerar vår verksamhet utifrån detta.
Alla i gruppen är våra kompisar.

Vi uppmuntrar barnen till att utveckla sina kommunikativa förmågor bl.a. genom

Språket är en förutsättning för att kunna utveckla sina sociala förmågor.

Uppdaterad: 2018-02-08 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12
Kontakt

0581-81566