Translate site

Sagor

Sagor


På Avdelning Ett jobbar vi mycket med sagor. När vi jobbar med sagor får barnen
  • ett välutvecklat språk
  • en god förmåga att lyssna till andra
  • en chans att uttrycka sina egna tankar och åsikter
  • självkänsla och empati.
Barnen ges också mycket tid till egen lek där de kan bearbeta upplevelser och det främjar det lustfyllda lärandet.

Här håller Alfons pappa och Alfons Åberg på att flytta in på avdelningen för att inspirera barnen till lek.

Uppdaterad: 2017-07-10 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12