Translate site

Avdelning 2

Personal

Ann-Charlotte Jennebo
Linda Persson
Anette Holfve
Linda Bergkvist
Rebecca Karlsson
Angelica Fallstöm

Arbetssätt

Pedagogerna på avdelningen har ett reflekterande förhållningssätt.
Arbetet grundas av att ge barnen positiv förstärkning och lyfta det som barnen är bra på. Avdelningen har en stukturerad verksamhet

Pedagogerna

  • står tillbaka och ger barnen tillfällen att agera, men finns ändå nära för att lotsa vid behov
  • är tydliga vuxna
  • finns närvarande bland barnen och hjälper dem sätta ord på tankar och deras ageranden.

På avdelningen arbetas aktivt med dokumentation, där barnens erfarenheter/utveckling i vardagslärandet visas tydligt.

Uppdaterad: 2018-02-08 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12
Kontakt

0581-81567