Translate site

Avdelning 3

"På avdelning 3 utvecklar barnen sin sociala förmåga" är vårt verksamhetsmål för det här året.
Vi har fått en ny barngrupp, med en stor del nya barn. Vi ser att barngruppen behöver utveckla, samspel, komma in i rutiner och skapa relationer.

Målet från vår läroplan (Lpfö 98/16) är:
På avdelning 3 utvecklar barnen sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Det vi kommer att lägga fokus på och sträva mot är att:
Barnen leker tillsammans utan vuxen stöd.
Barnen använder sitt språk vid konflikter.

Hur ska vi nu jobba med det här:
Vi delar barngruppen, så de kan utveckla denna förmåga genom lek.
Vi har ett positivt bemötande och utgår från ICDP som förhållningssätt.
Vi som pedagoger stöttar, vägleder och finns nära i leken och för dem vidare.
Vi ser till att köpa in material som gynnar leken.
Vi använder oss av drama, för att konkretisera händelser.

 

Det sociala samspelet är något vi jobbar med under hela dagen på förskolan.

 

Uppdaterad: 2017-10-31 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12
Kontakt

0581-81568