Translate site

Avdelning 4


Fyran är en yngreavdelning med 16 barn i åldrarna 1-3 år. Vårt verksamhetsmål år 2018 är att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.” (Lpfö98/16).


Det vi just nu lägger fokus på är samspelet i barngruppen vilket innebär att fungera enskilt och i grupp, konflikthantering och att utveckla en förståelse för varandra. Vi arbetar även aktivt med att säga stopp både verbalt och med handen. Detta för att stötta barnen i att kunna hantera konflikter och att säga ifrån när något inte känns bra. Genom att vi är stöttande pedagoger som är lyhörda och hela tiden för en dialog med barnen samt finns tillgängliga i varje rum kan vi finnas till för barnen och vägleda dem i detta.


Vi använder oss just nu mycket av babblarna i vår dagliga verksamhet, då det finns ett stort intresse för det i vår barngrupp. Vi sjunger bland annat sånger och läser böcker.Uppdaterad: 2018-02-27 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12
Kontakt

0581-815 57