Translate site

Fakta om förskolan Stöttestenen

Enheten

Förskolan Stöttestenen består av fyra avdelningar. Vi samarbetar med öppningar och stängningar, hjälps åt personalmässigt vid behov och barnen gästar varandra då möjlighet finns. På gården sprider barnen sig och leker med varandra över hela gården och tas om hand av all personal.
Maten tillagas i vårt eget kök på förskolan.

Arbetssätt/inriktning

Förskolan strävar mot att barnen genom lek får lust och nyfikenhet att lära.
Vårt mål är att alla barn utvecklar en god kommunikativ förmåga att använda i det sociala samspelet med varandra och att det utvecklar ett eget, rikt språk.
Vi strävar efter att barnen får med sig en medvetenhet om och tillit till sig själv och sin egen hälsa och förmåga.
Vi arbetar målmedvetet mot att barnen får med sig positiva erfarenheter och minnen från förskolan.

Uppdaterad: 2015-10-02 

Sidansvarig: Monica Lindström 0581-815 12