Translate site

Bråkmakargatan


Bråkmakargatans verksamhetsmål 

Att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Detta sker när barnen:

  • får ett ökat intresse för tekniken i närmiljön
  • skapar egna konstruktioner
  • reflekterar över vad de gjort/sett och utvecklar sin förmåga att diskutera detta

Uppdaterad: 2018-02-01 

Sidansvarig: Tina Björk 0581-814 59