Translate site

Bullerbyn

Bullerbyns verksamhetsmål vt 2018

Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Barnen utvecklar sin förmåga att hålla fokus vid enskilda aktiviteter samt visar hänsyn till dem som eventuellt ingår i leken.

Barnen utvecklar sin förmåga att inkludera kompisar oavsett olikheter.

Barnen utvecklar sitt ordförråd i samspelet.

Uppdaterad: 2018-02-01 

Sidansvarig: Tina Björk 0581-814 59