Translate site

Lönneberga

Lönnebergas verksamhetsmål 

På Lönneberga arbetar vi för att barnen utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Detta sker när…

…barnen kan återberätta en händelse

…barnen kan tala om sina önskemål vid matbordet

 

Uppdaterad: 2018-02-01 

Sidansvarig: Tina Björk 0581-814 59