Translate site

Fakta om Björkhagaskolan

Enheten

Björkhagaskolan är en skola med ca 400 elever och verksamheten omfattar förskoleklass till årskurs 6. För eleverna i F-3 finns en integrerad fritidsverksamhet och för 4-6 finns en fritidsklubb och fritidsgård. På skolan har vi även en specialklass för elever med autism där upptagningsområdet är hela kommunen. Skolans ledning organiseras med en rektor som har huvudansvar och som stöd finns 2 biträdande rektorer.

Kännetecken/inriktning

På Björkhagaskolan arbetar vi målmedvetet för att alla elever, i alla verksamheter, ska känna sig trygga, trivas och uppleva en god arbetsro. Vårt uppdrag är att ge alla elever möjlighet till maximal kunskapsutveckling. Vår önskan är att eleverna ska med glädje och stolthet komma till skolan varje dag. Det är viktigt för oss att alla respekterar varandra och har förståelse för grundläggande demokratiska värden.

Björkhagaskolan är en mångkulturell skola där vi ser mångfalden som en tillgång. Vi strävar efter att våra elever med annan kulturell bakgrund snabbt integreras och vi har kompetent personal inom detta område.

Skolan har ett elevhälsoteam som består av kurator, skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagog samt rektorer. Teamets uppgift är att arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande. Vi tar aktivt avstånd från all form av kränkande behandling och har därför en trygghetsgrupp med representanter från skolans olika arbetslag som kontinuerligt arbetar med värdegrundsfrågor.

Vi är stolta över att ha ett välfungerande och bemannat bibliotek som har en central plats i verksamheten.

Lokaler/Miljö

Björkhagaskolan invigdes i augusti 2001 och planlösningen är framarbetad utifrån en grundlig pedagogisk diskussion bland personal. Här finns spännande planlösningar och ändamålsenliga lokaler med mycket ljus och rymd. Skolan erbjuder en fantastisk utemiljö som inbjuder till lek och samvaro.

Var finns vi?

Skolan ligger centralt i ett bostadsområde med blandad bebyggelse. Här finns närhet både till stadens centrum och natursköna omgivningar.

Uppdaterad: 2017-12-14 

Sidansvarig: Lena Warvne 0581-814 23