Translate site

Trygghetsgruppen

Alla elever ska känna sig trygga i skolan!

Trygghetsgruppen består av en pedagog från alla klasser, från F - 6, och arbetar för att alla elever ska känna sig trygga och må bra i skolan.

I början av ett nytt läsår besöker medlemmarna ur trygghetsgruppen alla klasser.

De presenterar sig och berättar hur eleverna ska göra om de vill komma i kontakt med någon ur trygghetsgruppen.

Trygghetsgruppen arbetar direkt med både elever som känner sig kränkta och de elever som kränker andra.

Trygghetsgruppen följer skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den står det hur trygghetsgruppen arbetar och hur en ärendegång ser ut. Du hittar Plan mot diskriminering och kränkande behandling på sidan "Lokala styrdokument Björkhagaskolan".

Om du är orolig över att någon elev far illa, kontakta då någon ur trygghetsgruppen. (Mejladresser finns nedan.)

Björkhagaskolan har nolltolerans mot alla former av kränkningar för hos oss ska alla elever må bra och lära sig massor!

gustav.larsson@lindesberg.se

ingela.hindemith@lindesberg.se

sandra.marcusson@lindesberg.se

eva.sjonneby@lindesberg.se

anna-lena.c.eriksson@lindesberg.se

malin.sjoberg@lindesberg.se

klas.larsson@lindesberg.se

therese.nordstrom@lindesberg.se

hassan.bahzad@lindesberg.se

Uppdaterad: 2017-09-07 

Sidansvarig: Lena Warvne 0581-814 23