Translate site

Presentation av Brotorpsskolan

Enheten

Brotorpsskolan är en F-6 skola med ungefär 360 elever. Skolan är tvåparallellig med sex arbetslag som alla har namn efter ädelstenar, Ametisten, Smaragden, Safiren och Rubinen. Pärlan är arbetslaget där specialpedagog, speciallärare och SVA-pedagog ingår.

Opalen är namnet på det arbetslag som tillhör särskolan.

På Ametisten, Smaragden och Safiren har vi våra fritidshem.

Kännetecken/inriktning

Brotorpsskolan kännetecknas av Brotorpsandan där trygghet, gemenskap och goda relationer är viktiga ledord. Vi strävar efter att alla elever ska känna sig trygga, ha bra arbetsfokus och uppnå en god måluppfyllelse.

Vi arbetar utifrån lärarledd undervisning och ett formativt arbetssätt. Vi anser att varje elev har rätt att känna tillit och utvecklas samt få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg. Vi tycker det är viktigt att vi är en tillåtande och inkluderande skola där alla deltar och via dialog utvecklar varandras lärande.

På Brotorpsskolan arbetar vi med kollegialt lärande och det är en självklarhet för oss att arbeta i arbetslag där vi tar vara på varandras kompetenser och kunskaper.

Vi är just nu på väg in i en omorganisation och så småningom även en ombyggnation vilket innebär att vi har en spännande framtid att möta.

Lokaler/Miljö

Brotorpsskolan är uppbyggd kring de olika arbetslagen och fritidsverksamheten inryms i samma lokaler. Vi har en bra utemiljö med både skogspartier, lekområden och planer av olika slag.

Var finns vi?

Brotorpsskolan är belägen i den västra delen av centralorten Lindesberg. Vi har nära till både naturen och stadskärnan. I anslutning till skolan finns en kommunal idrottsplats och ishall.

Uppdaterad: 2018-02-08 

Sidansvarig: Anna Unosson 0581-814 58

Kontakt

Adress
Ruddammsgatan
711 34 Lindesberg

Rektor
F-6
Anna Unosson
0581-814 58

Anna Unosson

Biträdande rektor
F-6
Sofia Fredriksson
0581-812 78

Bild saknas

Rektor
(särskolan)
Gunnar Stengarn
0581-811 81

Gunnar Stengarn, Foto: Lindesbergs kommun