Translate site

Ekbackens skola

 

höstbild
Marit Sonnesjö, tillåtelse av elever och vårdnadshavare
Marit Sonnesjö, tillåtelse av elever och vårdnadshavare

Om Ekbackens skola

Ekbacken är en F-6-skola. På skolan arbetar vi med åldershomogena klasser. För de elever som har ett annat modersmål än svenska finns språkverkstaden. Där arbetar man särskilt med att utveckla det svenska språket och med handledning i skolans ämnen.

På skolan finns två fritidshem, Raketen och Örnnästet. Raketen tar emot elever från förskoleklass och skolår 1, Örnnästet tar emot elever från skolår 2 till och med skolår 6. Två kvällar i veckan har vi fritidsgård. 

Ekbackens skola ligger i Fellingsbro i Lindesbergs kommun. Samhället Fellingsbro ligger i Västmanland, 1,5 mil väster om Arboga, 3,5 mil nordost om Örebro och 4 mil sydost om Lindesberg. Av Ekbackens alla elever är det cirka hälften som kommer till och från skolan med skolskjuts.

Samhällets fina idrottshall används ofta av skolan och fritidshemmen. Vi har nära till naturen med skogsområden och elljusspår. Skolan ligger granne med förskolan Gläntan och äldreboendet Ekgården. I Fellingsbro finns ett utomhusbad som är öppet på sommaren och används av fritidshemmen och en ishall som är öppen på vintern dit skola och fritidshem går regelbundet.

Vår vision

Visionen arbetar elever, föräldrar och all personal med dagligen, och skolan har i flera undersökningar uppvisat goda resultat vad gäller dessa områden.

Uppdaterad: 2018-02-09 

Sidansvarig: Johan Ringaby 0581-833 57

Kontakt

Rektor
Johan Ringaby
0581-833 57

Johan Ringaby, Foto: Lindesbergs kommun

Vaktmästare
Urban Dackerud
0581-833 61

Expedition
Lena Johansson
0581-833 62

Adress
Ekbackens skola
Sparstavägen
732 71 Fellingsbro

Personalrum
0581-833 55

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på tel
0581-83355. Anmälan ska göras senast kl. 7.30 varje dag ditt barn är sjukt.