Translate site

Antimobbningsteamet

Ekbackens skolas arbetssätt gällande mobbning och trakasserier.
En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar, fysiskt eller psykiskt, från en eller flera personer.

Alla vuxna på skolan har ett ansvar för att motverka alla tendenser till trakasserier och mobbning. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor på vår skola, från förskoleklass till år 6. Dessutom finns ett antimobbningsteam på skolan som arbetar extra med dessa frågor.

Vid mobbning och trakasserier kan antimobbningsteamet kopplas in. Vi har enskilda samtal med den som är utsatt och den/dem som utsätter. Vi kontaktar föräldrar till alla inblandade elever och berättar om vad som har hänt. Efter en period har vi uppföljning med de berörda eleverna för att se om mobbningen/trakasserierna har upphört. Har det inte upphört fortsätter vi att ha återkommande samtal och eventuellt ta hjälp av skolledning och stödteam. När ärendet är avslutat kontaktas elevernas föräldrar.

Uppdaterad: 2017-09-28 

Sidansvarig: Johan Ringaby 0581-833 57

Kontakt

Lénie Dahl
0581-833 58

Ditte Hedlund-Tammi
0581-833 94

Lillan Ellis
0581-833 59

Kurator (vakant)
0581-890 05

Johan Ringaby
0581-833 57