Translate site

Förskoleklass

Lite information från oss i förskoleklassen...

Syftet med förskoleklassens verksamhet är att förbereda barnen inför den obligatoriska grundskolan, att vara en bro mellan förskola och grundskola.

Här får barnen vänja sig vid att vistas i skolmiljön och med leken som grund utvecklas såväl kunskapsmässigt som i det sociala samspelet. Varje barn ges möjlighet att lära och utvecklas i sin egen takt och de uppmuntras och utmanas ständigt att ta nya steg i sin utveckling och i sitt lärande.

Grupparbeten i matte, formsy bordskojor och skapa snögubbar är några av våra aktiviteter i januari. Resultatet visas i bildspelet.

Veckobrev från förskoleklassen

LPP förskoleklassen

Uppdaterad: 2018-04-20 

Sidansvarig: Johan Ringaby 0581-833 57

Kontakt

Helene Byrén

Marie Widén

Jenny Wernersson

Maria Grage

Telefon, arbetsrum: 0581-833 60

Telefon, klassrum: 0581-833 92