Translate site

Frånvaro

Rutiner vid elevers frånvaro vid Ekbackens skola.

Ledighetsansökan

Ledighet ansöks i förväg. Rektor beviljar eller avslår.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs före skoldagens början klockan 6-8 på vår telefonsvarare 0581-83355. Viktigt att anmälan görs för alla dagar då eleven är sjuk.

Vid ej anmäld frånvaro

Frånvaron registreras i Dexter. All frånvaro som inte är ansökt ledighet eller anmäld sjukdom registreras som olovlig frånvaro, skolk. Vid olovlig frånvaro får vårdnadshavare information om frånvaron via ett automatiskt sms via Dexter.

Frånvaroanalys

Läraren ser över och analyserar varje elevs frånvaro i samband med utvecklingssamtalen. Vid behov tas frånvaron tas upp i elevhälsoteamet

Uppdaterad: 2013-02-20 

Sidansvarig: Johan Ringaby 0581-833 57