Translate site

Fritidsgården

I Lindesbergs kommun är det barn- och utbildningsförvaltningen som ansvarar för fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna är geografiskt uppdelade i rektorsområden och varje område har respektive rektor som chef. Rektorerna är chefer för fritidsgårdarna på respektive skola. Vi som arbetar på fritidsgårdarna vill gärna ha en bra kontakt med er föräldrar. Ni är alltid välkomna till gården på en kopp kaffe, för att se hur vi har det och gärna komma med synpunkter.

Fritidsgården är en mötesplats där man träffar sina kompisar och lär känna nya ungdomar. På fritidsgården kan man spela spel, lyssna på musik, och delta i planerade aktiviteter såsom tävlingar, turneringar och temakvällar. Ibland visas film. Fritidsgården blir det som ungdomarna gör den till.

Fritidsgården ska vara en plats där alla känner sig välkomna oavsett

 • ålder
 • kön
 • funktionshinder
 • livsstil
 • etnisk bakgrund
 • religion
 • politisk åsikt.

På Fellingsbro fritidsgård måste man gårdskort för att få gå på. När man skaffar ett gårdskort förbinder man sig att hålla sig till de regler vi har på fritidsgården, och om man inte kan följa reglerna kan följden bli att gårdskortet blir indraget och man inte får vara på fritidsgården. Gårdskort erhålls mot en avgift på 30 kronor. 

Fellingsbro Fritidsgård har enkla men självklara regler

 • Alla ska känna sig välkomna och respekterad för den man är.  
 • Våld eller mobbning får inte förekomma.  
 • Förstörelse av Fritidsgårdens inventarier ersätts av den som förstör.  
 • Skräp och annat snusk slängs i papperskorgarna.  
 • Rökning sker utanför skolans område.  
 • Plocka undan/städa efter dig.  
 • Vi använder ett vårdat språk.  
 • VAR TREVLIGA MOT VARANDRA.

Även om vi som jobbar på fritidsgården har bra uppsyn på vad som händer på skolgården har vi inte ansvar för det som händer där, utan vårt ansvar är det som händer inne på fritidsgården. Vi som jobbar ser gärna fler föräldrar och vuxna som rör sig över skolgården.

Uppdaterad: 2018-01-08 

Sidansvarig: Johan Ringaby 0581-833 57

Kontakt

Lillan Ellis

Jens Bergström

Telefon: 0581-833 59