Translate site

Örnnästets fritidshem

  • Vi är ett fritidshem där barn som går i 2:an och uppåt går.
  • Vi som arbetar här heter Jimmy Eklund och Magnus Hällzon.
  • Under barnens fritidstid erbjuder vi olika aktiviteter som de kan välja att göra. Vilka aktiviteter som ska vara/gälla för veckans dagar bestäms under veckans stormöte där alla barn deltar.

Örnnästet öppnar 12.30 och stänger 16.30. När Örnnästet stänger går de barn och personal som är kvar ner till Raketen för gemensam stängning.
På morgonen innan skolan startar, är morgonfritids hos oss på Örnnästet.
 
Fritidshemmens verksamhet styrs av styrdokument,

  • Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11
  • Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i fritidshem
  • Allmänna råd för öppen fritidsverksamhet

Uppdaterad: 2017-09-28 

Sidansvarig: Johan Ringaby 0581-833 57