Translate site

Raketens fritidshem

På Raketen går de barn från förskoleklassen och 1:an som har fritidshemsplats. Vi som ansvarar för Raketens verksamhet är Annelie Gustafsson, Daniella Järpenberg & Mouhamad Sadder. Personalen och barnen arbetar mycket med att samarbeta och att hjälpa varandra. På Raketen har vi ofta många aktiviteter på gång.

Raketen är lokalintegrerat i skolan och har 2 stora rum, 3 små rum och ett kök att vara i. På fritids lagar vi vårt eget mellanmål varje dag.  Aktiviteten för veckan håller vi oftast på med innan mellanmålet, så att så många barn som möjligt kan vara med innan de går hem.

I början på varje månad kommer det ut ett månadsbrev för föregående månad. I månadsbrevet skriver vi om vad vi har gjort på fritids under månaden, hur det gick och vad barnen tyckte.


Uppdaterad: 2018-03-01 

Sidansvarig: Johan Ringaby 0581-833 57

Kontakt

Raketens mejl

Annelie Gustafsson

Daniella Järpenberg

Mouhamad Sadder

Telefon: 0581 - 833 66
Det är lättast att nå oss efter 13.00.

Före 7.30 når du oss på
Örnnästet
Telefon: 0581-833 59

Aktuellt på Raketen:

Vår!